Charme-offensief

Onderstaande tekst is gekopieerd van Facebookpagina Platform Roda JC.

G7 maakt vorderingen

Deal met Lagardère Sports verbroken; commercie weer terug in eigen beheer

Binnenkort forumavond met G7 en Harm van Veldhoven

Aleksei Korotaev werkt aan plan en screening door KNVB

Het was de laatste maanden stil rondom Roda JC. Veel te stil, naar de smaak van velen. Wat gebeurt er met de aandelen van Frits Schrouff? Welke rol is er voor Aleksei Korotaev? En, wellicht het belangrijkste: waar blijven die nieuwe spelers? Soms leek het erop dat elk moment het bericht kon komen dat het licht uit zou gaan. Er hoefde alleen nog maar een uitvaart geregeld te worden.

Tot daar plots het nieuws kwam dat de 2 miljoen euro die geparkeerd stond bij een notaris in Heerlen vrijkwam en Aleksei Korotaev daarmee voor 20% eigenaar werd van Roda. Daarnaast stelde een groep ondernemers zich garant voor een deel van het tekort voor komend seizoen en werden zij door Frits Schrouff aangesteld bestuursleden in de stichting Frits Schrouff United. Zij zouden de club gaan herstructureren en klaarstomen voor een toekomst zonder Frits Schrouff. Wim Collard ruimde daarbij zoals overeengekomen per 1 juli het veld.

Daarna stopte het goede nieuws ook weer voor lange tijd. Spelers kwamen mondjesmaat; maar zijn vooralsnog niet van dien aard dat ze de hoop op een spoedige promotie doen aanwakkeren. De seizoenkaartenverkoop ging ook nog niet door het dak. Vooralsnog werden 3.200 jaarkaarten verkocht. Met de eerste wedstrijd al over 3 weken door de deur begint de wanhoop toe te nemen. Ook vanuit de buik van de club bereiken ons zorgwekkende geluiden. De G7 communiceert niet met het personeel. Een maand na hun aantreden weet men nog van niets. Tel daarbij op de onhandige (en tevens onjuiste) communicatie ten aanzien van Aleksei Korotaev door de G7 en de chaos was compleet. Afgelopen week werd in de krant ten onrechte de suggestie gewekt dat Aleksei Korotaev simpelweg de opgelegde geldboete kan betalen en dan naar Kerkrade kan vliegen om zijn plannen te ontvouwen. Het reisverbod is namelijk ook van kracht omdat Helin hoger beroep heeft aangetekend tegen de afwijzing van haar vermeende civiele geldvordering op Korotaev. Het reisverbod is dus niet enkel gekoppeld aan de geldboete. Dit betekent dat Aleksei Korotaev pas mag reizen zodra hij definitief is vrijgesproken omdat de basis onder de vermeende civiele vordering van Helin dan vervalt ofwel de advocaten van Korotaev moeten een andere weg zien te vinden om het reisverbod door de rechtbank te laten opheffen. Hier wordt natuurlijk hard aan gewerkt maar niemand kan voorspellen hoe snel de rechtsgang in Dubai zal verlopen.

Wie is die G7 nou precies en wat wil men? Voert men gewoon het keiharde saneringsplan van de ‘groep Wiertz’ door en heeft men redenen om aan te nemen dat de deal met Korotaev geen doorgang zal vinden?

Hoog tijd dus om zelf polshoogte te nemen. Een afvaardiging van het platform sprak met de G7-leden Carel Bouckaert en Bert Peels. Duidelijk is dat er achter de schermen wel degelijk voortgang wordt geboekt. De reden waarom men daar tot op heden nog onvoldoende over heeft gecommuniceerd is tweeledig. Enerzijds loopt een aantal ‘dossiers’ nog, anderzijds verkeerde men (ten onrechte) in de veronderstelling dat sommige dossiers de achterban toch niet zou interesseren. Niets is minder waar, en in overleg met de G7 informeren wij jullie derhalve.

Lagardère
Voor wie het nog niet wist: Roda heeft jaren geleden de commerciële rechten van de club in zekere zin verkocht aan het toenmalige Sport 5, tegenwoordige Lagardère Sports. Dat leverde de club toen een aardige duit op, maar maakte dat de club weinig invloed meer had op de commerciële activiteiten. Kortweg was het benaderen en onderhouden van sponsoren iets van Lagardère. Prima wanneer die partij zich het vuur uit de sloffen zou lopen en de ene na de andere topdeal zou sluiten natuurlijk, maar minder aantrekkelijk wanneer dit niet lukt. Er werd destijds echter een 10-jarige deal gesloten. Achteraf een wurgcontract waar moeilijk vanaf te komen was. Dat is nu gelukt. Roda is per 1 augustus weer commercieel baas in eigen huis. De G7 heeft iemand afgevaardigd om de commerciële afdeling te herstructureren en te begeleiden. Goed nieuws is daarbij dat de meeste skybox-leden hun overeenkomst verlengd hebben. Hopelijk zorgt dit ervoor dat er eindelijk enige commerciële slagkracht van de grond komt. Immers: daar begint het allemaal mee. Zonder inkomsten, geen spelers!

0Seven
De catering heeft Roda sinds jaar en dag uitbesteed aan het bedrijf 0Seven. Een deal die voor Roda niet al te gunstig was, aangezien deze werd berekend naar het aantal stoeltjes in het stadion. Aangezien die lang niet altijd gevuld zijn was het noodzakelijk dat hier een gunstiger verdeelsleutel zou worden overeengekomen. Dat is nu gebeurd, waardoor Roda er meer geld aan overhoudt.

Gemeente
Bij de gemeente zijn de eerste gesprekken gevoerd met verantwoordelijk wethouders over de lasten die Roda betaalt aan de huur van het Parkstad Limburg Stadion. Deze overeenkomst stamt uit de tijd waarin de gemeente het stadion overnam. Door jaloerse mensen uit Sittard en Maastricht vaak als ordinaire subsidie weggezet; in de praktijk is Roda in ruil voor ‘snel geld’ een forse huursom overeengekomen. Een bedrag dat, zeker in de eerste divisie, niet op te brengen is. Aangezien de G7 inzet op een gezonde financiële huishouding zonder externe hulp wordt ook hier ingezet op (forse) kostenbesparing. Op 10 september spreekt men de gemeenteraad toe. Op dit dossier viel en valt er dus nog vrij weinig te communiceren.

Korotaev
In tegenstelling tot de indruk die gewekt werd in de media afgelopen week hoopt de G7 absoluut op een toekomst mét Aleksei Korotaev. De zogenaamde ‘deadline’ waarover gesproken werd had betrekking op de transferwindow in januari. Als Roda in die transferperiode al zaken zou willen doen dan is duidelijkheid uiterlijk begin december noodzakelijk. Niet alleen moet de G7 (met in hun spoor Frits Schrouff) overtuigd worden van de concrete plannen die Korotaev heeft; ook is er een onderzoek door de KNVB benodigd. Dat alles zou uiterlijk begin december rond moeten zijn. Om dit te stroomlijnen zal een G7-lid namens de groep nauw contact staan met Korotaev. Het Platform zelf heeft na de meeting met de G7 nog contact gehad met Korotaev en ook die bevestigt nog steeds de intentie te hebben om zo snel als mogelijk Roda behulpzaam te zijn. Hij geeft aan dat de uitstel van de rechtszaak te maken heeft met de bureaucratie in Dubai. De lange duur is ook voor hem buitengewoon frustrerend.

Technische zaken
Op technisch gebied is er weinig bemoeienis vanuit de G7. Men geeft aan dat Roda wacht op spelers die nu wellicht nog hopen op een plekje in de Eredivisie. Dit heeft de voorkeur boven het nu aantrekken van mindere goden. Het is zeker niet zo dat het budget nu al op is. Het aantrekken van een goede spits heeft, het zal niet verbazen, topprioriteit.
Met Nathan Rutjes is men in overleg over een vaste functie, waarbij hij commercie met werk voor de stichting Midden in de Maatschappij combineert.

Open en transparant: kom naar de Forumavond
Vanuit de G7 kwam de vraag wat men kan doen om de achterban beter geïnformeerd te krijgen. Wij hebben geopperd om op korte termijn een openbare forumavond te organiseren. Daarbij kan iedereen alles vragen over elk denkbaar onderwerp. Wij hebben erop aangedrongen om ook TD/AD Harm van Veldhoven uit te nodigen om het technische deel toe te lichten. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt, maar zal in elk geval vóór de eerste wedstrijd zijn! Wij zullen zodra de datum bekend is een Facebook-event aanmaken.

Blijf trouw!
De G7 kan het natuurlijk niet alleen. De voorwaarden om in de toekomst, met of zonder Aleksei Korotaev, te kunnen blijven bestaan worden gecreëerd. Daar kun je de komende tijd dus zelf alles over vragen wat je wilt! Resteert onze eigen bijdrage. Heb je nog geen seizoenkaart? Koop die dan! Zonder achterban heeft Roda geen toekomst, zo simpel is het. Al het oude zeer moet overboord. Blijven hangen in het verleden helpt ons niet. Heb je zelf al een seizoenkaart gekocht? Mooi! Overtuig dan je vrienden die nog twijfelen om dat óók te doen. Samen staan we sterk!!
 

 


© Koempels Pleasure Dome