Woef


Een halfuur na de wedstrijd trekt een niet aflatend irritant hondengeblaf de aandacht.


Een stuk of vier kielven worden door de politie ingezet om enkele tientallen supporters in bedwang te houden.


Het wemelt van de stewards, politiemensen, stillen en...


... knolka's.


De commotie is ontstaan naar aanleiding van excessief geweld jegens een jongeman die een plasje deed.


Nadat de wildplasser geen gehoor gaf aan de sommatie van een steward daarmee te stoppen verzette de man zich hevig en gaf hij bovendien een klap aan een andere steward. Vervolgens werd de man door politie hardhandig tegen de grond gewerkt.


De jongeman die juist hersteld was van ernstig nekletsel kreeg door het op hem toegepaste geweld een nieuwe knauw. Het publiek nam daarop een dreigende houding aan.


Tot meer dan provocatief gedrag over en weer kwam het niet.


Door het politieoptreden was er plots geen frites meer te koop en moesten de mensen bij de noordwest uitgang wachten op toestemming van de dienders alvorens door te mogen lopen.


Incognito gunner.


Er moet ook nog even gewacht worden totdat de supportersbussen van RKC weg zijn.


 

 




© Koempels Pleasure Dome